Om oss

Om oss

Vi är ett bolag som riktar in sig framförallt på planering, styrning och uppföljning av projekt, program eller portföljer.


Genom att strukturerar upp planeringsarbetet med processer, rutiner kombinerat med vår erfarenhet om genomförandetider, så hjälper vi våra kunder att leverera sina projekt i tid och till rätt kostnad.


Vi tror på att nyckeln till en framgångsrikt projekt är att i tidiga skeden lägga mycket tid och resurser på att bryta ned leveranser för att säkerställa byggbarheten och genomförandetider.


Vår styrka är att vi har långa erfarenhet alla skeden i ett projekt. Bolaget grundades 2013, men vår erfarenhet av planering sträcker sig 20 år tillbaka.


Har du erfarenhet av planering och är intresserad av att jobba i ett mindre företag?


Hör gärna av dig till oss!

  

Våra medarbetare

Projektledare/Planerare

Grundare & CEO


oskar@kvadratikubik.se

070-529 33 39