Oskar

Oskar Westlund

Projektledare / Planerare

Jag har arbetat med stora projekt i komplicerade miljöer med arbetsuppgifter såsom biträdande projektledare och planerare i alla olika skeden.


Är utbildad civilingingenjör på KTH i Stockholm och har en bakgrund som elitspelare i handboll, vilket präglar mycket min vilja att lyckas tillsammans i en grupp. Är väldigt måldriven, strukturerad och gillar utmaningar.


Har kunskaper i planeringsverktygen Microsoft Project, Power Project och Primavera.


Arbetar idag som huvudplanerare i Program Mälarbanan.