Mälarbanan

Ökad kapacitet mellan Tomteboda och Kallhäll

Program Mälarbanan

Beställare: Trafikverket


Program Mälarbanan bygger ut järnvägen mellan Tomteboda till Kallhäll i Stockholm. Huvudsyftet är att separera pendeltågen med fjärrtågen för att säkerställa att fler tåg kommer fram i tid. Totalt är sträckan 20km lång.


Järnvägen byggs ut ifrån två till fyra spår. Tillsammans med utbyggnaden passar Trafikverket på att riva och bygga tre nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg. Gemensamt med breddningen av järnvägsområdet byggs även ett antal väg- och GC-broar om, samt att ett antal nya tillkommit för att anpassas till ny stadsplanering.


Vår roll i projektet har varit att bryta ned programmets leverans i en övergripande WBS samt samt samordna alla aktörers planering i programmets huvudtidplan. Löpande har vi även ansvarat för att samordna vår planering under trafikavstängningar. Rutiner och arbetssätt har tagits fram för att löpande följa upp och ta fram eventuell konsekvensanalys av en försening.